Gudstjänst

Tid:Söndag 2019-06-30 10:30
Plats:Mauritsholms gård
Talare:Kjell & Gunilla Brånn (huvudtalare)
Musiker:Märta Nilsson (ansvarig), Anna Klockner, Mikael Nilsson, Martin Tynngård
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig), Linus Wendler