Inspirationskväll

Tid:Söndag 2019-07-07 18:00
Plats:Ebenezer Vårdsberg
Talare:Carl-Erik Sahlberg (huvudtalare)