Gudstjänst i Allhelgona

Tid:Söndag 2019-11-03 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Håkan Andersson (huvudtalare)
Mötesledare:Mary Lundgren
Musiker:Gun-Marie Axelsson (ansvarig)
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)