Gudstjänst

Tid:Söndag 2019-11-10 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Louise-Marie Nilsson
Musiker:Cecilia Olofsson (ansvarig), Karin Boström, Helena Eriksson, Anette Hultman, Anna Klockner, Martin Tynngård, Meja Uhrbom
Ljudtekniker:Jan Boström (ansvarig)