Gudstjänst

Nattvard
Tid:Söndag 2019-11-24 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Kicki Forss
Musiker:David Köpberg (ansvarig), Cecilia Olofsson