Ekumenisk bön och lovsång

Tid:Onsdag 2019-11-27 19:00
Plats:Ebenezer Vårdsberg