Äldstemöte

Tid:Onsdag 2020-02-26 18:30-21:00
Plats:Verkstan Askeby
Ledare:Joakim Klockner (ansvarig)