Gudstjänst

Bön - Att stämma in i Guds arbete
Tid:Söndag 2020-01-19 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Inga-Märtha Isacson (huvudtalare)
Mötesledare:Christer Carlsson
Musiker:Gun-Marie Axelsson (ansvarig), Lotta Wendler
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)