Gudstjänst

Nattvard
Tid:Söndag 2020-03-01 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Eleonore Gustavsson (huvudtalare)
Mötesledare:Louise-Marie Nilsson
Musiker:Roger Waldemar (ansvarig)
Nattvard:Jan Boström, Lillemor Nilsson
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)