Gudstjänst - Tredje advent - Nattvard

Tid:Söndag 2022-12-11 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Christer Carlsson
Musiker:Samuel Nystrand (ansvarig)
Ljudtekniker:Linus Wendler (ansvarig)