Sång i julnatten

Linghemskyrkan bjuder in till julevangeliet i ord och ton med Kören och Lotta Suu.
Tid:Lördag 2022-12-24 23:30-00:30
Plats:Linghemskyrkan
Talare:Lotta Suu (huvudtalare)