Samlingar

30 dagar framåt90 dagar framåt180 dagar framåt365 dagar framåt
Mars
Vecka 13
Torsdag 30
16:00-18:30Konfa för åk 8-9 (Linghemskyrkan)
18:00Äldstesamling (Verkstan Askeby)
Fredag 31
18:30-20:30Fredax (Verkstan Askeby) För dig som går på mellanstadiet. Samling, valbara aktiviteter, fika och häng.
April
Söndag 2
10:30Gudstjänst (Verkstan Askeby) Adrian Jervis, Söndax för barnen!
12:15Bjärkaledarsamling (Verkstans källare)
Vecka 14
Måndag 3
18:00-19:30Scouter (Holmen Askeby) Välkommen att vara scout! Spårarscout: åk 1-3 (Endast jämna veckor) Upptäckarscout: åk 4-6 Äventyrarscout: åk 7-9 Utmanarscout: gymnasiet
Tisdag 4
19:00Körövning inför Påskdagsgudstjänst (Linghemskyrkan)
Onsdag 5
19:00Barn- och ungdomsråd (Verkstan Askeby)
Torsdag 6 (Skärtorsdagen)
19:00Getsemanestund (Verkstan Askeby) Lotta Suu, Tillsammans med Linghemskyrkan och Åkerbo frikyrkoförsamling
Fredag 7 (Långfredagen)
10:00Långfredagsvandring (Holmen Askeby) Långfredagsvandring tillsammans med Linghemskyrkan och Åkerbofrikyrkoförsamling.
Söndag 9 (Påskdagen)
10:00Påskdagsgudstjänst - OBS!10:00 (Linghemskyrkan) Per-Henrik Bark, Vi firar påskdagen tillsammans med Åkerbofrikyrkoförsamling och Linghemskyrkan. Påskkör i ledning av Gun-Marie Axelsson.
Vecka 15
Torsdag 13
18:00Påsklovsläger 13-16 april (Östgötagården) Läger för dig i åk 1-6 på Östgötagården.
19:00-21:00Styrelsemöte (Verkstan Askeby)
Fredag 14
18:00-19:30Scouter (Holmen Askeby) Välkommen att vara scout! Spårarscout: åk 1-3 (Endast jämna veckor) Upptäckarscout: åk 4-6 Äventyrarscout: åk 7-9 Utmanarscout: gymnasiet
Söndag 16
10:30Gudstjänst (Verkstan Askeby) Amanda Hollander, Amanda Hollander från Johanneskyrkan Linköping gästar oss.
Vecka 16
Måndag 17
18:00-19:30Scouter (Holmen Askeby) Välkommen att vara scout! Spårarscout: åk 1-3 (Endast jämna veckor) Upptäckarscout: åk 4-6 Äventyrarscout: åk 7-9 Utmanarscout: gymnasiet
Torsdag 20
19:00Församlingskväll (Verkstan Askeby)
Söndag 23
10:30Ungdomsgudstjänst (Verkstan Askeby)
Vecka 17
Måndag 24
18:00-19:30Scouter (Holmen Askeby) Välkommen att vara scout! Spårarscout: åk 1-3 (Endast jämna veckor) Upptäckarscout: åk 4-6 Äventyrarscout: åk 7-9 Utmanarscout: gymnasiet
Fredag 28
18:30Konfaläger 28 apr - 1 maj (Östgötagården) Tillsammans med konfagrupper i Östergötland
18:30-20:30Fredax (Verkstan Askeby) För åk 4-6. Samling, valbara aktiviteter, fika och häng.