Konfa för åk 8-9

Tid:Torsdag 2022-12-08 16:00-18:30
Plats:Linghemskyrkan