Samling vid krubban

Svenska Kyrkan Åkerbo bjuder in till julevangeliet för alla åldrar.
Tid:Lördag 2022-12-24 10:00-11:00
Plats:Askeby klosterkyrka