Gudstjänst

Nattvard. Söndax för barnen!
Tid:Söndag 2023-02-19 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Christer Carlsson
Musiker:Gun-Marie Axelsson (ansvarig)
Ljudtekniker:Jan Boström (ansvarig)