Gudstjänst

Söndax för barnen!
Tid:Söndag 2023-02-26 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Esther Jervis (huvudtalare)
Mötesledare:Louise-Marie Nilsson
Musiker:Cecilia Olofsson (ansvarig)
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)