Gudstjänst

Nattvard. Söndax för barnen!
Tid:Söndag 2023-03-19 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Mary Lundgren
Musiker:Karin Boström (ansvarig), Anette Hultman, Lotta Wendler
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)