Långfredagsvandring

Långfredagsvandring tillsammans med Linghemskyrkan och Åkerbofrikyrkoförsamling.
Kortare påskvandring och lek för barnen.
Tid:Fredag 2023-04-07 10:00
Plats:Holmen Askeby