Påskdagsgudstjänst - OBS!10:00

Vi firar påskdagen tillsammans med Åkerbofrikyrkoförsamling och Linghemskyrkan. Påskkör i ledning av Gun-Marie Axelsson.
Tid:Söndag 2023-04-09 10:00
Plats:Linghemskyrkan
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)