Getsemanestund

Getsemanestund är ett tillfälle kring händelserna runt Jesus just den här kvällen i Getsemane för ca 2000 år sedan. Vi firar nattvard tillsammans.
Tid:Torsdag 2024-03-28 19:00
Plats:Ebenezer Vårdsberg